Zelená
architektúra
Vstúpte
1. Zelená architektúra, zelené mestá
2. Obnoviteľné zdroje energie
3. Zelená architektúra
4. Ako funguje zelené mesto
5. Najzelenšie mestá sveta
6. Kvíz
1.

Zelená architektúra, zelené mestá

Ďalej Kapitola 1
Ďalej
2.

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie sú prírodné zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú. Ide o slnečné žiarenie, vietor, vodné toky, morské vlny a geotermálne teplo. Vďaka technológiám obnoviteľných zdrojov energie dokážeme tieto zdroje transformovať na elektrinu a teplo, prípadne biopalivá.
Ďalej Kapitola 2
1. Fotovoltický panel
2. Veterné turbíny
3. Ecocapsule
4. Solárny kolektor
5. Tepelné čerpadlá
Ďalej Kapitola 3
4.

Ako funguje zelené mesto

Ďalej Kapitola 4
1. Mesto a znečistenie
2. Zelené strechy
3. Zelené fasády
4. Hmyzie hotely
5. Vtáčie búdky
6. Zelené parky
7. Kontakt so zeleňou
8. Elektrické stanice
Ďalej Kapitola 5
3.

Zelená architektúra

Ďalej Kapitola 3
Ďalej
5.

Najzelenšie mestá sveta

Aby mesto dostalo prívlastok ekologické alebo „zelené“, musí spĺňať niekoľko predpokladov. Malo by byť navrhnuté s ohľadom na životné prostredie, jeho obyvatelia by mali minimalizovať požadované výrobné faktory energie, vody či potravín.Mali by obmedziť plytvanie kúrením, znečistenie vzduchu oxidom uhličitým a metánom a znečistenie vody. A v prvom rade si ekologický spôsob života osvojiť v každodennosti. Pozrite sa spolu s nami na tie najzelenšie mestá sveta.
Ďalej Kapitola 5
Los Angeles
Vancouver
Reykjavík
Štokholm
Kodaň
Ľubľana
Singapur
Kodaň
1
2
3
4
Los Angeles
1
2
Ľubľana
1
2
3
Reykjavík
1
2
3
Singapur
1
2
3
Štokholm
1
2
3
Vancouver
1
2
3
6.

Kvíz

Ďalej Kapitola 6
1
Ako funguje solárny kolektor?
A Zachytáva slnečné lúče a premieňa ich energiu na teplo. To potom odvádza do výmenníka alebo zásobníka, v ktorom sa ohrieva voda
B Premieňa slnečné žiarenie na elektrický prúd
C Zachytáva teplo zo slnka na kúrenie v dome
Inšpirácie pre žiakov na prípravu výtvarných prác na tému: Moja zelená škola
Všetci žiaci, ktorí sa zapoja do projektu Deti a architektúra 2018, môžu pripraviť aj výtvarnú prácu, ktorej cieľom bude nakresliť „zelenú školu“, resp. nakresliť ako by mohla vyzerať ich škola, keby z nej chceli spraviť zelenú. Inšpirovať sa pri tom môžu nielen informáciami z toho e-learningového kurzu, ale aj týmito dvoma konkrétnymi príkladmi, ktoré sú už realitou na školách na Slovensku.
Trieda v prírode Orešie
Trieda v prírode je osadená priamo pred hlavným vstupom Základnej školy Orešie do zatrávnenej plochy medzi listnaté stromy. Otvorená pavilónová konštrukcia je vytvorená sústavou vertikálnych stĺpov z kmeňov agátu, na ktorých je umiestnená strecha. Tá je zelená a sú na nej nasadené najmä suchomilnétrávy a trvalky. Podlahu tvoria drevené klátiky z agátu, duba a brezy. Podhľad je prekrytý rákosovou rohožou. Práve zelená strecha zaručuje, že ani v lete v tejto zelenej triede v prírode nie je teplo. Trieda v prírode bola navrhnutá v súlade s princípmi „zelenej budovy“.
Vertikálna zelená stena na Základnej škole v Štiavnických Baniach
Je to prvá vertikálna záhrada na budove školy na Slovensku a je súčasťou dômyselného školského „ekosystému“. Okrem vertikálnej záhrady zachytávajú na tejto škole 100 % dažďovej vody. Nenechávajú ju odtekať do kanalizácie. Plní sa ňou jazierko, odkiaľ sa čerpá kvapôčková závlaha pre okolité záhradné úpravy v areáli školy. Ročne takto ušetria veľmi veľa vody. V tejto škole plánujú aj zriadenie špeciálnej klimatickej učebne a učebne vybudovanej ako akvárium. Akvárium budú plniť vodou zo zachytenej dažďovej vody.V areáli školy sú rôzne druhy záhrad, od japonskej, francúzskej až po bylinkovú a momentálne pripravujú rozárium.

Organizátori projektu:


Autorka projektu: Darina Lalíková

Kreatívne a metodické spracovanie
e-learningového kurzu: Lucia Lalka, Gingers, s.r.o.

Organizátori projektu ďakujú partnerom za
odbornú a finančnú podporu.

Hlavný partner:

Partneri:

Projekt finančne podporili:

2
Fotovoltický panel premieňa slnečné žiarenie na elektrický prúd, ktorý potom môžeme používať na svietenie a prevádzku domácich spotrebičov. Je tento výrok správny alebo nesprávny?
A Správny
B Nesprávny
3
Z akých zdrojov využívajú tepelné čerpadlá dostupné teplo?
A Z mora
B Z hôr
C Zo vzduchu, zeme a vody
4
Ako sa volá budova na obrázku?
A Ecodom
B Ecocapsule
C Ecobunka
5
Aké dôležité funkcie má pre človeka zeleň? Označ všetky správne odpovede.
A Vďaka fotosyntéze vracia do prostredia kyslík
B Získavame z nej zelenú farbu
C Je to prirodzený zachytávač vody
D Aby ľudia mohli trhať burinu
6
Aké sú funkčné výhody zelených striech? Označ všetky správne odpovede.
A Dekoratívne – zdobia strechy, aby boli budovy krajšie
B V lete chránia domy pred zbytočným prehrievaním
C V zime zabraňujú úniku tepla
7
Kde sa nachádza budova na obrázku?
A Slavkov pri Bratislave
B Slavkov pri Brne
C Slavkov pri Bojniciach
8
Vyber z nasledujúcich odpovedí, čo patrí do zeleného mesta. Označ všetky správne odpovede.
A Všetky budovy sú natreté zelenou farbou
B Zeleň pokrýva fasády a strechy budov
C V meste je prísny zákaz automobilov
D Zelené parky
E Zelené rieky
F Všade je nasadená zelenina
G Hmyzie hotely
H Vtáčie búdky
9
Ako sa volá budova na obrázku, ktorá má pekný a inšpiratívny zelený park?
A Panorama City v Bratislave
B Central v Bratislave
C Zuckermandel v Bratislave
10
Aký je hlavný dopravný prostriedok obyvateľov Kodane?
A Mopedy
B Kolobežky
C Bicykle
11
Čo znamená, že je mesto ekologické alebo zelené?
A Väčšina obyvateľov sú záhradníci
B V meste nie sú žiadne autá
C Mesto je navrhnuté s ohľadom na životné prostredie, dbá na to, aby sa obmedzili škodliviny ako znečistenie ovzdušia oxidom uhličitým, metánom a znečistenie vody, využíva obnoviteľné zdroje energie
12
Ktoré mestá patria medzi najzelenšie mestá sveta? Označ všetky správne odpovede.
A Kodaň
B Banská Bystrica
C Ľubľana
D Vancouver
E Štokholm
F Viedeň
13
Ako sa volá najväčší zelený park v Kanade?
A Stanley Cup
B Stanley Garden
C Stanley Park
14
Ktoré zelené mesto sa rozprestiera na 14 ostrovoch poprepájaných 57 mostami?
A Kodaň
B Štokholm
C Vancouver
15
Prečo je Reykjavík najzelenšie mesto sveta?
A Pretože je hlavné mesto Islandu
B Pretože má najviac zelene na jedného obyvateľa mesta a vďaka teplým prameňom tu vyrábajú elektrinu prostredníctvom vodných a geotermálnych zdrojov.
C Pretože je to ostrovný štát
Tento test si zvládol
Skús znovu